Werkwijze

Begeleiding voor kinderen van de basisschool op het gebied van:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Taalontwikkeling en woordenschat
  • Rekenen

Begeleiding van het technisch lezen

Het technisch lezen lukt niet zo goed, het tempo blijft achter, mijn kind leest veel fouten.

Begeleiding bij begrijpend lezen

Mijn kind begrijpt de essentie van de tekst niet, heeft moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
Ik werk o.a. met Nieuwsbegrip en mindmaps of sluit aan bij de methode van school.

Begeleiding bij spelling

Bij spelling past mijn kind de regels niet toe, of mijn kind maakt veel fouten bij de werkwoordspelling.
Ik werk o.a. met Taal in Blokjes
Bij deze methode wordt zowel het lezen als het spellen geoefend. Ze ondersteunen elkaar. Het programma is ontwikkeld vanuit de praktijk. Door de klanken een kleur te geven wordt
de klankstructuur van het Nederlands zichtbaar gemaakt.
In 2008 en 2009 zijn er wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar deze methode en de effecten waren voor het lezen: GROOT en voor het spellen zelfs: ZEER GROOT. De onderzoeken zijn uitgevoerd door de Universiteit van Nijmegen.
Het voordeel is dat de kinderen zowel handelend als auditief bezig zijn waardoor de oefenstof beter beklijft.

Begeleiding bij rekenen

Mijn kind kan de het tempo van de groep niet aan, heeft moeite met onderdelen van het rekenen: getalbegrip, tafels, breuken, procenten, meten…

JAMARA

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).
Klik hier voor meer informatie over JAMARA