Begeleiding

Afspraak

We plannen de afspraken voor de begeleiding bij het leren, altijd voor een paar weken vooruit. Natuurlijk kan het dan een keer gebeuren dat een gemaakte afspraak verzet moet worden. Wil je een afspraak verzetten en je doet dit telefonisch of via de mail en minimaal 24 uur van tevoren, dan hoef ik geen kosten te berekenen. Vergeet je een afspraak, of zeg je binnen 24 uur af, dan wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.


Vakantie

Tijdens schoolvakanties is er geen begeleiding voor het leren. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met mij op.

Plan van aanpak

Nadat de school of ouders/verzorgers contact met mij hebben gezocht, maken we een afspraak. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de verwachtingen besproken en kijken we of de vraag en het aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.

Indien nodig neem ik, in overleg met de ouders/ verzorgers, contact op met de school. Hier bespreek ik eventuele eerder gemaakte handelingsplannen en de leerproblemen waar het kind tegenaan loopt. Daarnaast bekijk ik de toetsgegevens en eventuele onderzoeksgegevens en ga in gesprek met de leerkracht.

Onderzoek

Met behulp van deze gegevens en eventueel nader onderzoek stel ik een handelingsplan op. In het plan staan de doelen waar we aan gaan werken, hoe we dit gaan doen en op welke termijn we dat proberen te bereiken. Een plan is niet statisch, het kan gedurende het werken, indien nodig aangepast worden. We starten met een periode van 3 maanden. De begeleiding vindt plaats in de praktijk, of eventueel op school.

Aan het eind van de afgesproken periode is er een evaluatiegesprek waarin we bespreken of we de doelen gehaald zijn. Wekelijks houd ik een logboek bij en elke maand mail ik de voortgang aan de ouders/ verzorgers en aan school.

Dyslexie of dyscalculie

Remedial Teaching kan een tussenstap zijn voor een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie en ik heb contacten met een praktijk die deze onderzoeken kan verrichten.

Voorafgaand aan de leerbegeleiding bespreken we de overeenkomst met daarin de verwachte kosten en de aanpak. Deze wordt door de klant en door mij ondertekend.
De overeenkomst bestaat uit:
• Beschrijving van de inhoud van de begeleiding
• Plan van aanpak
• Kosten per les