Heeft uw kind extra begeleiding nodig bij leerproblemen, voor begrijpend of technisch lezen, rekenen of spellen? Ik doe onderzoek en geef planmatige begeleiding met als doel leerlingen te laten ervaren dat het GelukT is.

Bijles of remedial teaching?

Remedial teaching is meer dan bijles, het sluit aan bij het niveau en dat zorgt voor succeservaringen bij uw kind. Eerst onderzoek, overleg met school, een gedegen plan en dan aan de slag!

Succeservaringen de basis om de leren