Heeft uw kind extra hulp nodig voor lezen, rekenen of spellen? Ik doe onderzoek en geef planmatige begeleiding met als doel leerlingen te laten ervaren dat het GelukT is.

U bent van harte welkom in mijn praktijk