Wat wil ik bereiken

Als het leren even niet lukt…

Niet alle kinderen hebben voldoende aan begeleiding op de basisschool. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een leerachterstand door een leerstoornis, door belemmerend gedrag of doordat het door andere omstandigheden even niet lukt.

Wat is Remedial Teaching?

Als Remedial Teacher zoek ik uit waar het leerprobleem zit. Ik start met een intakegesprek,  vraag gegevens van de school en ga indien nodig testen, om te komen tot een goede beginsituatie.  Vervolgens sluit ik aan bij het niveau van het kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
Ik ga ervan uit dat ieder kind wil leren, het voelt zich trots als het vooruitgang ervaart. Het gevoel dat het gelukT is, zorgt voor motivatie om door te gaan, Mijn doel is dat kinderen het plezier in leren terug krijgen en voor zichzelf doelen gaan stellen: ‘Wat wil ik leren?’  Leren met plezier = effectief leren.

Extra hulp

Ik werk volgens een handelingsgerichte manier van werken, dat betekent het kind volgen tijdens het leerproces en aanpassen waar nodig. Binnen het onderwijs is er helaas steeds minder tijd en geld beschikbaar om
kinderen individueel te begeleiden. Leerkrachten hebben te maken met veel verschillende kinderen die allemaal op de basisschool blijven, ze willen graag ieder kind op zijn/haar eigen niveau helpen, maar dat is niet altijd mogelijk. Ik wil graag de schakel zijn tussen school en het kind met daarnaast een stuk extra begeleiding.

Hulp voor het leren daar waar het nodig is.